קטלוג מוצרים

תקנון אתר פיאנו מיוזיק

 ברוכים הגולשים לקניון הוירטואלי של " פיאנו מיוזיק בע"מ"  .

הקניון הוירטואלי מציע ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים .

 • כללי
  השימוש והקנייה בקניון כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש בקניון מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.
  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
  כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
 • הזכויות באתר
  א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל"פיאנו מיוזיק" בלבד.
  ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י החברה.
  ג. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד או - במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים - קניינם של מפרסמים אלו.
 • אחריות החנות
  א. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות. החנות /ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
  ב. החנות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
  ג. בשום נסיבות לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.
 •  שינוי השירותים והפסקתם
  "פיאנו מיוזיק " רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. פיאנו מיוזיק  רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 • פרטיות
  א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי . למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
  ב. "פיאנו מיוזיק בע"מ" תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים בחברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
  ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.
  ד. "פיאנו מיוזיק בע"מ" מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החנות ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 • דין ושיפוט
  הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
 • אספקת המוצרים
  אספקת המוצרים המוזמנים באתר תתבצע על פי האמור בדף "משלוחים".
 • מחירי במוצרים
  כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע"מ , אלא אם צויין אחרת .
 • ביטול רכישה
  א. הנך רשאי לבטל הזמנת מוצרים (למעט מוצרים מיוחדים - ראה להלן) שרכשת באתר בתוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה . כדי לבטל את הזמנת המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני: info@pianomusic.co.il
  ב. כל מוצר שנשלח ללקוח נבדק בדיקת איכות , במידה ונמצאה תקלה במוצר יש לפנות לחברה ברגע קבלת המוצר על מנת לקבל את השירות הדרוש . אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה מהמשלוח והוא על אחריות הלקוח עצמו .
 • ביטול עיסקה תחוייב ב-5%  ואו - 100 ש"ח הנמוך מבינהם.
 • מדיניות החלפה והחזרת מוצרים
  כל המוצרים עוברים ביקורת תקינות לפני שליחתם.
 • החזרת והחלפת הסחורה בהסכמת  החברה בלבד. ותחוייב ב- 5% ואו -100 ש"ח הנמוך מבינהם.
 • לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה או שבוצע בהם שימוש (אפילו פעם אחת!) ולכן אנו ממליצים לוודא שאכן זהו המוצר שברצונכם להזמין.
  מוצר שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש ניתן יהיה להחזירו או להחליפו בחנות או לשלוח אלינו בדואר בתוך 14 ימים מיום הקניה בצרוף חשבונית "מקור" בלבד (לא צילום) ולקבל תמורתו זיכוי בשווי המוצר אלא אם בחרתם להחליפו במוצר אחר, בניכוי דמי משלוח, לשימוש ללא הגבלת זמן בחנות או בהזמנה נוספת באתר.        לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, ניפתחו, טופלו, נפגמו או שונו בכל צורה.
  * במקרה של החלפת המוצר באמצעות הדואר יש לצרף דמי טיפול ומשלוח נוספים.
 • תנאי אחריות נוספים
 • הסחורה בבעלות "פיאנו מיוזיק בע"מ " עד לפרעון התשלום המלא.
 • אחריות לסחורה הינה אישית לקונה ואינה ניתנת להעברה.
 • אין אחריות על רמקולים ומיקרופונים.
 • האחריות הינה על רכיבים אלקטרוניים בלבד
 • האחריות אינה ניתנת על שבר, חבלה, נזק כתוצאה ממגע עם נוזלים, נזקי חשמל וכל נזק אחר.
 • האחריות על המוצרים ניתנים ע"י היבואן בלבד.
 • עלויות משלוח המוצרים על חשבון הלקוח בלבד.
 • תנאי אחריות  ברכישת פסנתרים
 • אין אנו אחראים על קריעת מיתר.
 • אין אנו אחראים לפסנתר שלא יכוון באמצעותנו לפחות פעם בשנה.
 • ברכישת פסנתר כיוון ראשון על חשבוננו וכל כיוון נוסף על חשבון הקונה.
 • על הלקוח לדאוג לאישור תיקון המכוון על גבי תעודת האחריות, כהוכחה לביצוע כיוונים שנתיים וטיפולים
 • אין אנו אחראים לנזקים בפוליטורה/פוליאסטר של הפסנתר.
 • אין אנו אחראים לפסנתר שיועמד בתנאי לחות או הפרשי טמפרטורה חריגים.                                            (רוח או קרינת שמש ישירה, מתחת לחלון או ליד מכשיר חימום או קירור)
 • אין אנו אחראים לפסנתר שבו נעשה כל תיקון או טיפול שלא ע"י טכנאי מוסמך של "פיאנו מיוזיק בע"מ" ודרך משרדנו בלבד.
 • אין אנו אחראים לפסנתר שהועבר ממקום למקום שלא ע"י מוביל מוסמך מטעמנו .
 • אין אנו אחראים במקרה של חבלה, טילטולים, נפילה, שריפה ומגע עם נוזלים וכל נזק אחר.
 • המלצות לתחזוקת הפסנתר
 • המבנה הטכני המורכב של הפסנתר והשמירה על איכות הגבוהה של תהודתו מצריכים אחזקה קפדנית
 • יש לשמור על הפסנתר באיזור מוגן מפני לחות יתר, הפרשי טמפרטורות חריגים ורוח פרצים.
 • אין להעמיד את הפסנתר ליד  אמצעי חימום או קרור או תחת קרינת שמש ישירה, רצוי למקם את הפסנתר ליד קיר פנימי ולא בצמוד לחלוןץ
 • אין להניח חפצים כבדים, מזון כוסות ופחיות שתיה על הפסנתר .
 • מומלץ להניח דוחי עש, מחומרים טבעיים בלבד בדפנות הפסנתר (כגון פלפל שחור, עלי דפנה, שמן לבנדר)
 • מומלץ לאוורר את הפסנתר פעם או פעמיים בחודש ע"י פתיחת המכסה העליון במשך יום שלם.
 • ניקיון קלידי הפסנתר יעשה ע"י מטלית יבשה או לחה במקצת.
 • ניקוי חיצוני של הפסנתר יעשה ע"י מטלית יבשה או בתוספת חומר ניקוי לעץ.(יש לבדוק את התאמת החומר במקום ניסתר )
 • בכל מקרה אין לאפשר לחומר ניקוי או לנוזלים לחדור לגוף הפסנתר .
 • שאלות ובירורים
  לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החנות, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני info@pianomusic.co.il, או באמצעות הטלפון  בימים א-ה בין השעות  10:00-20:00   055-8877190
 • עדכון תנאי השימוש
  החנות רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים באתר והם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום בו פורסמו לראשונה.
   
 • ט.ל.ח